Par klubu MOTOAPLIS

Biedrība "MOTOAPLIS" ir dibināta 2008.gada 30.janvārī ar mērķi:

   » motosporta entuziastu apvienošana;

   » motosporta pasākumu (t.sk. vietējo un starptautisko sacensību) organizēšana;

   » piedalīšanās motosporta pasākumos (t.sk. vietējās un starptautiskajās sacensībās);

   » mototreniņu organizēšana;

   » jaunatnes, bērnu u.c. sabiedrības grupu piesaistīšana un izglītošana jautājumos, kas saistīti ar motosportu;

   » motociklu un motoru sagatavošana drošai braukšanai un dalībai motosporta sacensībās un mototreniņos;

   » motosporta popularizēšana.


Mēs piedāvājam visaugstākās kvalitātes motošosejas treniņus un sacensības. Mūsu kluba biedriem ir dažāds vecums, dažādi motocikli un dažāda pieredze. Motošosejas treniņu pasniedzēji ir eksperti, kuri noteiks jums piemērotu mācīšanās stilu. Motošosejas sporta veids ir nopietna lieta, mūsu mērķis ir palīdzēt jums kļūt par pēc iespējas labāku braucēju, darot to ar prieku.


Nodokļu atvieglojumi.

Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu, rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas (..) Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām (..) kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.


Sabiedriskā labuma statuss.

2004. gada 01. oktobrī stājās spēkā Sabiedriskā labuma organizāciju likums. Likuma mērķis ir veicināt biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju sabiedriskā labuma darbību. Likumā norādīts, ka sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz (..) sporta atbalstīšanu.


Kluba MOTOAPLIS rekvizīti.

Biedrība "Motoaplis".

Reģistrācijas nr.: 40008123407

Juridiskā adrese: Varavīksnes gatve 20-9, Latvija, Rīga, LV-1082

DNB Banka, (SWIFT kods: RIKOLV2X)

Konts: LV61RIKO0002013094327

Tālrunis: +371-29323030

E-pasts: motoaplis@motoaplis.lv

Mājas lapa: www.motoaplis.lv

Sociālie tīkli: www.facebook.com/motoaplis, www.draugiem.lv/motoaplis, www.twitter.com/motoaplis


Motoaplis logotips.

Motoaplis logo (Corel Draw)

Motoaplis kluba statūti.

Motoaplis statūti.pdf