"Motoaplis Kauss" dalībnieki - 2017.

Motoaplis Kauss licences vēl nav izsniegtas (2017).