28.jūnijā motošosejas treniņš Biķerniekos.

Motošosejas treniņi biķerniekos


Dārgie motošosejas cienītāji, esat laipni aicināti 28.jūnijā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, kur motošosejas klubs “Motoaplis” organizēs treniņu sportistiem un ielas braucējiem. Treniņa laikā būs pieejamas divas trases – lielā moto trase un kartodroms.

Treniņš notiks no plkst. 18.30 līdz 19.30.

! Iesācējus aicinām ierasties savlaicīgi, lai noklausītos instruktāžu pirms treniņa sākuma. !

Trasē būs pieejami pieredzējuši motosportisti, kas iesācējiem varēs sniegt konsultācijas.


Reģistrācija treniņam notiks trasē, pirms treniņa.

Treniņa cena: lielā moto trase 20 eiro, kartodroms 10 eiro.

Iebraukšana trasē notiks pa centrālajiem vārtiem.Lūgums visiem dalībniekiem ievērot sekojošus trenina noteikumus, kas saisīti ar uzbraukšanu uz trases un nobraukšanu no trases.


Motošosejas treniņi biķerniekos


Informācija lielās moto trases dalībniekiem.

Braukšana notiek pa LIELO MOTO TRASI, nevis pa meža apli, auto apli vai kādu citu izdomātu konfigurāciju.

Uzbraukšana uz lielo moto trasi (5). Izbraucot pārliecināties vai netiks traucēts citam dalībniekam, kurš atrodas trasē.

Nobraukšana no lielās moto trases (4), (3), (2).

Nobraukšanas procedūra. Īpaši nesamazinot ātrumu, vienu vai divus līkumus pirms pēdējā līkuma painformēt aizmugurējo braucošo dalībnieku par Jūsu nodomu, kad taisāties nobraukt no trases. To var izdarīt paceļot roku vai izliekot kāju (ērtāk ir kāju), tā, lai to redz aizmugurē braucošais dalībnieks. Kad tas ir izdarīts, lēnām samazināt ātrumu, strauji nemainot trajektoriju, braukt tuvāk labajai trases malai. Izbraucot pēdējo līkumu, braucam pa trases labo malu ar izliktu roku vai kāju. Piebraucot pie vietas, kur krustojas kartinga trase ar lielās moto trases nobraukšanas vietu pārliecināties vai netiks traucēta kustība kartinga trases dalībniekiem, tad turpināt kustību pa līniju (3), maksimāli tuvu kreisajai malai ar izliktu roku vai kāju.Informācija kartinga trases dalībniekiem.

Uzbraukšana uz kartinga trasi (1). Izbraucot pārliecināties vai netiks traucēts citam dalībniekam, kurš atrodas trasē.

Nobraukšana procedūra no kartinga trases. Pabraucot garām vietai, kur krustojas kartinga trase ar lielās moto trases nobraukšanas vietu, turpināt kustību maksimāli tuvu kreisajai malai (3), informējot ar roku vai kāju aizmugurē braucošo dalībnieku par Jūsu nodomu nobraukt no trases. Kad ir informēts aizmugurē braucošais dalībnieks, lēnām var samazināt ātrumu un turpināt kustību pa līniju (2).Tiekamies trasē.


26.06.2018.
Dainis Liņķis
+371 29323030
motoaplis@motoaplis.lv