Mazmotošoseja 2018 - 1.posms.

Mazmotošoseja 2018

Dienas kārtība / Timetable

08:30 - 09:50 Reģistrācija & tehniskā kontrole /Registration & technical control

10:00-10:15 ZM Rūķīši + Juniori Training

10:15-10:30 ZM 1A + 2A Training

10:30-10:45 ZM 50 Sport Training

10:45-11:00 SCOOTERS 50 Standart Training

11:00-11:15 SCOOTERS Open Racing Training

11:15-11:30 MazMoto 350 + 500 + Classic Training

11:30-11:45 MazMoto OpenStreet + OpenSport Training

11:50-12:10 Dalībnieku sapulce / Racers meeting

12:15-12:25 Retromotociklu parāde 2apļi

12:30-12:45 ZM Rūķīši + Juniori 1st race 7 apļi

12:55-13:15 ZM 1A (ST45) + 2A (ST50) 1st race 10 apļi

13:25-13:45 ZM 50 Sport 1st race 10 apļi

13:55-14:15 SCOOTERS 50 Standart 1st race 10 apļi

14:25-14:45 SCOOTERS Open Racing 1st race 1+10 apļi

14:55-15:15 MazMoto 350 + 500 + Classic 1st race 1+10 apļi

15:25-15:45 MazMoto OpenStreet + OpenSport 1st race 1+10 apļi

15:55-16:10 ZM Rūķīši + Juniori 2nd race 7apļi

16:20-16:40 ZM 1A (ST45) + 2A (ST50) 2nd race 10

16:50-17:10 ZM 50 Sport 2nd race 10

17:20-17:40 SCOOTERS 50 Standart 2nd race 10

17:50-18:10 SCOOTERS Open Racing 2nd race 1+10

18:20-18:40 MazMoto 350 + 500 + Classic 2nd race 1+10

18:50-19:10 MazMoto OpenStreet + OpenSport 2nd race 1+10

19:30 Apbalvošana / Awards


Organizators patur tiesības izmainīt braucienu secību un apļu skaitu.


Uzmanību!

Aizliegts novietot jebkādu sporta tehniku uz seguma, kas nav noklāts ar paklāju, PVC materiālu vai citu segumu, kas aizsargā segumu no naftas vai jebkādiem ķīmiskiem produktiem.


Reģistrācija sacensībām Mazmoto Racing Team mājas lapā www.mazmoto.lv


27.04.2018.
Biedrība "Mazmoto Racing Team"